Titulná stránka Univerzalita a jednota Kristovej lásky

Univerzalita a jednota Kristovej lásky

Naša výzva – UNIVERZALITA a JEDNOTA

Malé sestry žijú, ak je to možné,
v komunitách z rôznych národností.

Tiež v období formácie
absolvujú prípravu na večné sľuby
spoločne všetky malé sestry z celého sveta,
ktoré sú v tejto etape.

"Keby som mala jedným slovom vyjadriť poslanie fraternity,
bez váhania by som zvolala:

Jednota lebo v jednote je zhrnuté všetko."

/m.s.Magdaléna/

„V každom človeku je ukrytý rasizmus, zakorenený hlboko v srdci.
Nepriznávame si ho,
ale hľadíme na svojho brata s pocitom nadradenosti,
a dôkazom toho je to, že ho posudzujeme.“

/m.s. Magdaléna/

„Láska veľkodušná sa nájde často,
ale láska jemná a úctyplná
voči každej bytosti je vzácna.“
/m.s.Magdaléna/

Naše zasvätenie – pre ISLAM

Brat Karol zanechal svojim žiakom islamskú zem, kde prelial svoju krv. Aj my, malé sestry v tej istej viere ako on, oplývajúc nádejou, že sa islamským národom dostane vykúpenia, ponúkame v deň svojich rehoľných sľubov svoj život ako obetu za vykúpenie moslimov a celého sveta a toto obetovanie obnovujeme pri každej svätej omši.

Ako dedičstvo lásky brata Karola
a malej sestry Magdalény
pre našich bratov z islamu,
25%všetkých fraternít
je v moslimskom prostredí.