Titulná stránka

„Ak pšeničné zrnko,
ktoré padne do zeme
neodumrie, zostane samo.
Ak ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu…
Modlite sa za moje obrátenie,
aby som umierajúc priniesol úrodu…“

/Brat Karol Ježišov /

Brat Karol zomrel na Sahare sám.
A predsa jeho život nebol stratený.
Keď bol 13.novembra 2006 blahorečený v Ríme, bolo tam prítomných mnoho inštitúcií
zasväteného života, ktoré ho pokladajú za svojho zakladateľa.
Jednou z nich sme aj my

Malé sestry Ježišove

NAŠIM POVOLANÍM JE KONTEMPLATÍVNY ŽIVOT VO SVETE CHUDOBNÝCH.

Kontemplatívne rehole nemajú vonkajšie diela.
Nemôžu vo svojom živote čakať viditeľné výsledky.
Ich dielom je láska.
To sa týka aj nás, Malých sestier Ježišových.
Ale vo viere sme presvedčené, že darovať sa nejakej skupine ľudí,
aby sme ich milovali pre nich samotných, môže byť náplňou celého
života a prispieva k šíreniu Kráľovstva…