Titulná stránka Náš región

Náš región

V súčasnosti žije na svete okolo 1300 malých sestier zo 67 národností v 70 krajinách sveta. Jednotlivé komunity /fraternity/ sú zoskupené do regiónov

Náš región
tvoria dve krajiny,
/ Slovensko a Česká republika/,
v ktorých sú dve komunity:
jedna v Bratislave a jedna v Prahe.

Bratislava

Malé sestry Ježišove
Mierová 97
82105 Bratislava2
tel. 02/43414393

e-mail: malesestryba@gmail.com

Tu, v Bratislave, sme už od roku l982.
Do roku 1990 síce tajne,
v úsilí zostať čo najviac nenápadné.

Malý rodinný dom poskytoval súkromie,
v ktorom sme mohli začať žiť v komunite
a občas prijať na návštevu aj nejakú spolusestru
zo zahraničia.

Dnes, keďže je to náš najväčší dom,
slúži ako regionálna fraternita –
ako miesto na rôzne stretávania
a tiež v prípade potreby
aj ako miesto na prijatie
rodičov, ak potrebujú pomoc.

Poslaním našej komunity je služba regiónu.Okrem toho pracujeme aj v jednoduchých prostrediach napodobňujúc tak Ježiša z Nazareta.

Prijímame ľudí, ktorí prichádzajú načerpať silu v tichu našej kaplnky

Praha

Malé sestry Ježíšovy
Vlčkova 1066/10
198 00 Praha 9
tel.281862660

e-mail:msjpraha@gmail.com

Na naše sídliště, kde žije hodně Vietnamců, Arménů, Slováků i Ukrajinců a také sociálně slabších rodin, jsme se z tichého domku přestěhovaly v srpnu 2006.

V pražské fraternitě na sídlišti Černý Most
žijeme tři Malé sestry –
z Čech, Francie a Slovenska .

Jsme zde, abychom sdílely
uprostřed lidí obyčejný život Pražanů
s dojížděním do jednoduché práce,
vztahy se sousedy a lidmi z naší čtvrti
i z jiných částí města,
s kolegy v práci i s farností,
do které patříme.

Abychom vše, co žijeme a co se děje kolem nás,
dávaly do modlitby
a z ní čerpaly sílu nést Kristovu naději
do anonymního světa velkoměsta.

Ježíš, v Eucharistii
je jedinou svátostnou přítomností
na sídlišti a je námi denně adorován.

Naša organizácia Fraternita malých sestier Jezisovych spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na http://gdpr.kbs.sk