Titulná stránka História Malych sestier Ježišových v ČR a na Slovensku Aktuality Modlitba na začatie roku bl. Brata Karola de Foucoulda

Modlitba na začatie roku bl. Brata Karola de Foucoulda

Modlitba na začatie roku bl. Brata Karola de Foucoulda

Otče, Ty v každom čase obdarúvaš ľudí svojou milosrdnou láskou. Silou svojho milosrdenstva úplne premieňaš ich životy. Povolávaš ich a posielaš, aby svedčili o odpustení, ktorého sa im dostalo a o láske, ktorú zakúsili.

Ďakujeme Ti, Otče, za blahoslaveného brata Karola de Foucoulda, ktorý sa pre nás stal svedkom Tvojho milosrdenstva a prostredníkom Tvojej milosti.

Ďakujeme Ti za jeho horlivé zamilovanie si Tvojho Syna, Ježiša z Nazareta a za hľadanie Jeho tváre; za očarenie tajomstvom Vtelenia, v ktorom si vo svojom Synovi prijal všetko, čo je naše, aby si nás obdaril tým, čo je Tvoje.

Ďakujeme Ti za intuíciu, ktorú Cirkev dostala prostredníctvom brata Karola:

_ že obyčajný každodenný život je miestom stretnutia sa s Tebou tak isto, ako nim bol Nazaret pre Tvojho Syna Ježiša počas 30-tych rokov;

_ že každý človek, bez ohľadu na rasu, náboženstvo čí vek je naším bratom a prináleží mu naša úcta a priateľstvo;

_ že cesta k blízkej intimite s Tebou a k hlbokému stretnutiu sa s iným je v prijatí posledného miesta, v postoji pokory, malosti, dispozície a služby.

Nech tento jubilejný rok stého narodenia sa pre nebo blahoslaveného brata Karola, vložený v Svatom roku Milosrdenstva, sa stane príležitosťou k prehĺbeniu prameňov nasej viery, vykročením na cestu k premene srdca a otvorením sa na milosť, ktorú nám chceš prostredníctvom brata Karola darovať –

Ty, ktorý spolu s Tvojim Synom i Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

Pridané: 1.1.2016

Ďalší aktuality