Titulná stránka Špiritualita

Špiritualita

Naša cesta –DUCHOVNÉ DETSTVO

Mnohokrát je to oveľa ľahšie, ako si myslíme, urobiť ľudí okolo seba šťastnými. Je to vtedy, ak máme srdce naplnené láskou Pána, láskou konkrétnou a živou, ktorá sa získava v kontemplácií vteleného Ježiša…

„Maličký z Betlehema vstúpil do Fraternity a stal sa pre ňu prameňom
špirituality. Daroval jej svoju črtu slabosti a odovzdanosti,
ale tiež aj nežnosť a radosť.
Stal sa pre ňu vzorom duchovného detstva…
ktoré neničí osobnosť, ale snúbi veľkosť ducha s malosťou a duchovnú zrelosť s mladosťou srdca.“

/m.s. Magdaléna/

Stav duchovného detstva sa stal
záväzným odvtedy, keď milovaný Pán
vzal za ruku malé dieťa,
postavil ho doprostred veľkých,
ktorí sa hádali o prvé miesto,
hovoriac im:„Ak nebudete ako deti,
nevojdete do Kráľovstva nebeského.“

/Mt 18,3/

Náš prameň –SV.PÍSMO a EUCHARISTIA

Srdcom každej, aj tej najmenšej fraternity, je kaplnka s Eucharistickou prítomnosťou. Život malých sestier je poznačený každodennou tichou adoráciou pred Sviatosťou, miestom predurčeným na očakávanie Milovaného, intimitou s tým, ktorého milujú, počúvaním Jeho slov…ale tiež príhovorom spolu s Ním za celý svet.

Ak si Boh dal námahu k nám hovoriť, je to preto, aby sme z Jeho slov žili. „Moje slová sú duch a život“.Myslite vždy na toto: Nešťastné poznanie, ktoré sa nepremení na lásku!“…/m.s.Mag­daléna/

Keď človek miluje,
chcel by bez prestania hovoriť s bytosťou,
ktorú má rád, alebo aspoň na ňu bez prestania hľadieť.
Modlitba nie je nič iné: dôverný rozhovor s Milovaným.
Dívame sa na neho, hovoríme mu,že ho milujeme,
tešíme sa, že sme pri Jeho nohách.

/brat Karol Ježišov/

Náš každodenný život – NAZARET

Nasledovať Ježiša znamená žiť s prehliadanými bratmi a sestrami, zdieľať ich životné podmienky a zarábať si na živobytie jednoduchou prácou.

Uskutočňujte stále viac svoje povolanie
stať sa jednou z nich,nech to nie je len slovo.
To si vyžaduje veľa, vy to viete.
Byť jednou z nich, to znamená obohatiť sa
vzťahom s nimi a zbaviť sa klamu,
že my máme vždy čo dať.
To si vyžaduje otvorenú a pohotovú dušu.

/m.s.Magdaléna/

Náš apoštolát – PRIATEĽSTVO

„Snívam o láske, ktorá by bola súčasne božská i ľudská. Prečo by rehoľníci mali zatvárať svoje srdce, miesto toho, aby ho otvorili dokorán? Uisťujem vás, že svet potrebuje lásku… Túžim zapáliť iskričku lásky v každom kúte sveta…“ /m.s.Magdaléna/

„Srdce – verím tomu– je jeden z najkrajších Božích vynálezov. Ľudské srdce je stvorené, aby milovalo, najprv Boha, ale tiež ľudí…“ /m.s.Magdaléna/

„Buďte úsmevom pre svet,to je moja najväčšia túžba…“

/m.s. Magdaléna/

Náš život – v KOMUNITE

Žijeme v malých komunitách, tri – až päť sestier
v malých príbytkoch /fraternitách/,
podobných príbytkom ľudí, medzi ktorými žijeme.

„Túžim, aby srdcia malých sestier boli naplnené takou veľkou láskou, takou Božou radosťou, ktorá sa bude odrážať na ich tvárach a úsmeve natoľko, že i tí najhorší budú zasiahnutí akoby Božou prítomnosťou. Kvôli tomuto, je treba aby ste sa milovali najprv medzi sebou…“/m.s.Mag­daléna/

„Až do svojho posledného výdychu
vám budem opakovať tú istú vec:
buďte dobré, láskypné nežné a usmievavé
najprv ku svojim spousestrám,
bez toho váš úsmeby bol falošný,
vaša milota len svetskou pozlátkou…“

/m.s.Magdaléna/

Naša výzva – UNIVERZALITA a JEDNOTA

Malé sestry žijú, ak je to možné,
v komunitách z rôznych národností.

Tiež v období formácie
absolvujú prípravu na večné sľuby
spoločne všetky malé sestry z celého sveta,
ktoré sú v tejto etape.

"Keby som mala jedným slovom vyjadriť poslanie fraternity,
bez váhania by som zvolala:

Jednota lebo v jednote je zhrnuté všetko."

/m.s.Magdaléna/

„V každom človeku je ukrytý rasizmus, zakorenený hlboko v srdci.
Nepriznávame si ho,
ale hľadíme na svojho brata s pocitom nadradenosti,
a dôkazom toho je to, že ho posudzujeme.“

/m.s. Magdaléna/

„Láska veľkodušná sa nájde často,
ale láska jemná a úctyplná
voči každej bytosti je vzácna.“
/m.s.Magdaléna/

Naše zasvätenie – pre ISLAM

Brat Karol zanechal svojim žiakom islamskú zem, kde prelial svoju krv. Aj my, malé sestry v tej istej viere ako on, oplývajúc nádejou, že sa islamským národom dostane vykúpenia, ponúkame v deň svojich rehoľných sľubov svoj život ako obetu za vykúpenie moslimov a celého sveta a toto obetovanie obnovujeme pri každej svätej omši.

Ako dedičstvo lásky brata Karola
a malej sestry Magdalény
pre našich bratov z islamu,
25%všetkých fraternít
je v moslimskom prostredí.