Titulná stránka Publikácie

Publikácie

Knihy vydané na Slovensku a v Čechách

Malá sestra Magdaléna Ježišova

Ježiš je Pánom nad nemožným

Z francúzskeho originálu
Jésus est le Maitre
de l´impossible
Vydal Oto Németh,
Bratislava, r. 1998.
61 strán

Jean-Francois Six

Karel de Foucauld dnes

Z francúzskeho originálu
Charles de Foucauld
aujourd´hui
vydalo nakladateľstvo Paulínky
r. 2001 v Prahe.
109 strán

Michel Lafon

15 dní s Karlem de Foucauldem

Z francúzskeho originálu
Prier 15 jours
avec Charles de Foucauld
vydalo nakladateľstvo Cesta,
r. 2000 v Brne.
102 strán

Michel Lafon

15 dní s malou sestrou Magdalénou Ježíšovou

Z francúzskeho originálu
Prier 15 jours
avec petite soeur
Magdeleine de Jésus
vydalo nakladateľstvo Cesta,
r. 2001 v Brne.
106 strán

René Voillaume

Medzi ľuďmi
Duchovný odkaz Charlesa de Foucaulda

Z francúzskeho originálu
Au coeur de masses
vydala Dobrá kniha,
r. 2003 v Trnave.
303 strán

Angelika Daiker

Až za hranice
život a špiritualita malej sestry Magdalény

Z nemeckého originálu
Uber Grenzen gefuhrt
vydalo Karmelitánske nakladateľstvo
r. 2005 v Kostelním Vydří.
220 strán

Malé sestry Ježišove

Boh je láska
(krátky prierez životom Charlesa de Foucaulda)

Z francúzskeho originálu
Dieu est Amour
vydal Oto Németh
r. 2008 v Bratislave.
45 strán, 2.vydanie