Titulná stránka Karol Foucauld

Karol Foucauld

Narodil sa v šľachtickej rodine, v Štrasburgu, v roku 1858.
Ešte nemal ani šesť rokov, keď osirel. Počas ťažkého dospievania stratil vieru
a azda v snahe potlačiť úzkosť, ktorú nosil vo svojom vnútri,
vrhol sa do rozkošníckeho a nezriadeného života.
Po štúdiách na dôstojníckej škole bol zaradený do pluku pôsobiaceho v Alžírsku,
ktoré bolo v tom čase francúzskou kolóniou.
Ale pre zlé správanie bol z armády vylúčený.

„Konal som zlo, ale som ho neschvaľoval a ani neobľuboval.
Dal si mi pocítiť hlboký smútok, bolestnú prázdnotu,smútok,
aký som nikdy inokedy nezažil.
Padal na mňa každý večer, keď som sa ocitol sám vo svojom byte…
Môj Bože, veď to bol dar od teba.
A ja som to ani netušil!“

/ Brat Karol Ježišov/

V roku 1873 v prestrojení za Žida podniká nebezpečnú prieskumnú cestu po Maroku, ktoré bolo v tej dobe uzavreté pre Európanov. Po svojom návrate získava zlatú medailu od francúzskej geografickej spoločnosti a stratenú úctu v očiach svojej rodiny Dôležitejšie ale pre neho bolo stretnutie sa s Božou transcendentnosťou skrze vieru moslimov.

Chodí v Paríži do kostola a celé hodiny sa modlí túto zvláštnu modlitbu:

MÔJ BOŽE,
AK SI, DAJ,
ABY SOM ŤA POZNAL!

Skrze zážitok Božieho milosrdenstva
a nehy vo sviatosti zmierenia a Eucharistii
sa tento márnotratný syn
vracia k svojmu Otcovi.

Odhaľuje tvár Ježiša z Nazareta a odteraz je to On, ktorého chce nasledovať a napodobňovať.

Stratil som svoje srdce pre tohto Ježiša z Nazareta a teraz trávim svoj život hľadaním, ako ho nasledovať.
/brat Karol Ježišov/

Po rokoch hľadania pochopí, že nasledovať Ježiša znamená priblížiť sa k tým, ktorí sú osamelí a opustení. Po kňazskej vysviacke r.1901 odchádza na Saharu, aby bol bratom a priateľom kočovníkov na púšti. Učí sa ich jazyk, poznáva ich kultúru. Nehľadá ako ich obrátiť, ale ako ich milovať a celým svojím životom chce„kričať evanjelium“

Zomiera 1.decembra 1916 ako obeť lúpežného prepadnutia. Bol sám.

„Môj Otče,
Odovzdávam saTi,
urob so mnou,čo sa Ti zapáči.
Nech so mnou urobíš čokoľvek,
ďakujem Ti. Som pripravený na všetko, všetko prijímam.
Neprajem si nič iného, Môj Bože,
len aby sa Tvoja vôľa
vyplnila na mne,
na všetkých Tvojich stvoreniach.
Odovzdávam svoju dušu do Tvojich rúk,
dávam Ti ju môj Bože,
so všetkou láskou svojho srdca,
pretože Ťa milujem,
a pretože moja láska potrebuje dať sa,
odovzdať sa do Tvojich rúk bez miery,
s nekonečnou dôverou,
lebo Ty si môj Otec.“

/brat Karol Ježišov/

Kontaktný formulár

Pre odoslanie formulára je nutné vyplniť e-mail, aby sme vás mohli kontaktovať.

Kontaktné údaje
*
Správa pre nás