Titulná stránka Duchovné detstvo

Duchovné detstvo

Naša cesta –DUCHOVNÉ DETSTVO

Mnohokrát je to oveľa ľahšie, ako si myslíme, urobiť ľudí okolo seba šťastnými. Je to vtedy, ak máme srdce naplnené láskou Pána, láskou konkrétnou a živou, ktorá sa získava v kontemplácií vteleného Ježiša…

„Maličký z Betlehema vstúpil do Fraternity a stal sa pre ňu prameňom
špirituality. Daroval jej svoju črtu slabosti a odovzdanosti,
ale tiež aj nežnosť a radosť.
Stal sa pre ňu vzorom duchovného detstva…
ktoré neničí osobnosť, ale snúbi veľkosť ducha s malosťou a duchovnú zrelosť s mladosťou srdca.“

/m.s. Magdaléna/

Stav duchovného detstva sa stal
záväzným odvtedy, keď milovaný Pán
vzal za ruku malé dieťa,
postavil ho doprostred veľkých,
ktorí sa hádali o prvé miesto,
hovoriac im:„Ak nebudete ako deti,
nevojdete do Kráľovstva nebeského.“

/Mt 18,3/